JAVNI NATJEČAJ za imenovanje Općinskog pravobranitelja općine Ljubuški

ljNa temelju članka 24. stavka 3. Zakona o pravobraniteljstvu u Županiji Zapadnohercegovačkoj (“Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke”), broj: 13/07 i 17/11, Općinski načelnik,  r a s p i s u j e

 

 

JAVNI NATJEČAJ
za imenovanje Općinskog pravobranitelja općine Ljubuški

 

I.
Objavljuje se Javni natječaj za imenovanje Općinskog pravobranitelja u Općinskom pravobraniteljstvu Ljubuški.

 

II.
Opis pozicije:
Općinsko pravobraniteljstvo u ostvarivanju svojih funkcija obavlja poslove pravne zaštite imovine i imovinskih interesa Općine, njezinih tijela i tijela koja nemaju svojstvo pravne osobe, a koja se financiraju iz proračuna općine ili u odnosu na njih općina obavlja osnivačka prava.
Općinsko pravobraniteljstvo može zastupati i pravne osobe koje osniva općina i koje se financiraju iz proračuna općine, ukoliko je to predviđeno aktom o osnivanju pravne osobe i ako je to zastupanje moguće po pravilima postupka u kojem bi se vršilo zastupanje.
Pravobraniteljstvo pruža stručnu pomoć tijelima iz članka 13. Zakona o pravobraniteljstvu u Županiji Zapadnohercegovačkoj (“Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke”, broj: 13/07 i 17/11) u rješavanju imovinsko-pravnih pitanja i daje mišljenje u vezi sa zaključivanjem ugovora imovinsko-pravne prirode.

 

III.
Kandidati za imenovanje na dužnost općinskog pravobranitelja moraju ispunjavati slijedeće opće uvjete:
–    da su državljani Bosne i Hercegovine,
–    da su stariji od 18 godina,
–    da su zdravstveno sposobni za obavljanje posla za koji se kandidiraju.
Pored općih uvjeta, kandidati za općinskog pravobranitelja moraju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:
–    da su diplomirani pravnici s položenim pravosudnim ispitom,
–    da imaju najmanje 3 godine radnog iskustva poslije položenog pravosudnog ispita na imovinsko-pravnim poslovima u pravobraniteljstvu, pravosudnim tijelima i drugim državnim tijelima, odnosno 5 godina na drugim pravnim poslovima,
–    da imaju iskazane stručne i radne sposobnosti.

 

IV.
Općinski pravobranitelj se imenuje na vrijeme od 6 godine i može bili ponovno imenovan bez ograničenja broja mandata.

 

V.
Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
–    životopis, adresu i kontakt telefon,
–    dokaz o školskoj spremi,
–    dokaz o radnom iskustvu,
–    uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu,
–    uvjerenje o državljanstvu,
–    uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci,
–    uvjerenje da protiv kandidata nije potvrđena optužnica za kazneno djelo, ne starije od 6 mjeseci,
–    ovjerenu izjavu da ne pripada ni jednoj političkoj stranci niti sudjeluje u njenim aktivnostima.

 

VI.
Dokumentacija koja se prilaže uz prijavu mora biti u originalu ili ovjerenoj kopiji.
Prijavu s traženom dokumentacijom dostaviti u roku od 15 dana, računajući od dana  posljednje objave Natječaja.
Natječaj će se objaviti u Večernjem listu i Narodnim novinama Županije.
Kandidat koji bude izabran naknadno će dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje posla.

 

VII.
Prijava sa traženom dokumentacijom dostaviti osobno ili preporučeno poštom na adresu:

OPĆINSKI NAČELNIK LJUBUŠKI
Ul. Zrinsko-frankopanska 71.
88320 LJUBUŠKI

s naznakom
“PRIJAVA ZA NATJEČAJ ZA IMENOVANJE OPĆINSKOG PRAVOBRANITELJA OPĆINE LJUBUŠKI”

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
OPĆINSKI NAČELNIK,
Nevenko Barbarić

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s